Ponuka prebytočného majetku - SlovakAid

Ponuka prebytočného majetku

Ponuka prebytočného majetku

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu so sídlom Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava, IČO 31819559 ponúka rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v súlade s §8 ods.1 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov formou bezodplatného prevodu prebytočný hnuteľný majetok štátu, ktorý má vo svojej správe:

Predmet ponuky: osobné motorové vozidlo OPEL ASTRA COMBI
EČV: BA126IG
Rok výroby:2003
Počet najazdených kilometrov: 67 376
Predpísané palivo: benzín

Vozidlo je opotrebované, bez platnej STK a EK.
Obhliadka vozidla je možná po telefonickom dohovore.

Písomné ponuky žiadame doručiť do 29.marca 2014 do 14.00 hod. na adresu: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava.

Kontaktné osoby:
Mária Zoppová, e-mail:maria.zoppova@slovakaid.sk, tel:02/68205011
Helena Tóthová, e-mail:helena.tothova@slovakaid.sk, tel:02/68205022

V Bratislave, dňa 17.marca.2014

Ponuka prebytočného majetku