Pillar Assessment: Po roku ďalšia skvelá správa - SlovakAid

Pillar Assessment: Po roku ďalšia skvelá správa

Z dôvodu revidovaných referenčných podmienok prijatých Európskou komisiou pre hodnotenie pilierov v rámci tzv. Pillar Assessment, prebehol na SAMRS v roku 2020 ďalší audit pre tri doplňujúce piliere – externé zdroje, verejná informovanosť a ochrana osobných údajov.

Ku koncu roka 2020 sme dostali Z Európskej komisie vyhodnotenie auditu, ktoré je POZITÍVNE vo všetkých troch doplňujúcich posudzovaných pilieroch.

Výsledky tohto doplňujúceho auditu potvrdili, že Európska komisia môže naďalej zverovať SAMRS úlohy spojené s čerpaním rozpočtu EÚ určeného na rozvojovú spoluprácu prostredníctvom tzv. nepriameho manažmentu delegovanej spolupráce Európskej Únie.

SAMRS tým opäť potvrdila, že je dôveryhodný partner, ktorý dokáže zabezpečiť dôslednú ochranu finančných záujmov EÚ.