Nové laboratóriá na Kábulskej polytechnickej univerzite - SlovakAid

Nové laboratóriá na Kábulskej polytechnickej univerzite

Dňa 31.8.2013 boli na pôde Kábulskej polytechnickej univerzity (KPU) v Afganistane slávnostne uvedené do prevádzky dve študentské laboratóriá, ktoré boli vybudované za pomoci Slovenskej technickej univerzity (STU) v rámci projektu SAMRS/2011/01/2 „Vybudovanie laboratória potravinárskej mikrobiológie a chemického inžinierstva na Kábulskej polytechnickej univerzite“. Projekt je financovaný zo zdrojov programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky „SlovakAid“ a je súčasťou dlhodobej spolupráce týchto dvoch univerzít.

Zariadenia oboch laboratórií boli obstarané na Slovensku a v máji 2013  boli nainštalované expertmi Fakulty chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) STU  spolu so zástupcami dodávateľov zariadení. Následne absolvovali  štyria učitelia KPU tréningové pobyty na FCHPT STU v Bratislave.

Na Slávnostnom otvorení laboratórií sa v  posledný augistový deň zúčastnili manažéri projektu za STU, minister vyššieho vzdelávania Afganistanu, veľvyslanec Slovenskej republiky pre Irán, Afganistan a Pakistan so sídlom v Teheráne pán Bóry, členovia vedenia KPU, zástupca agentúry SAMRS a ďalší hostia. Minister vyššieho vzdelávania Afganistanu, Obaidullah Obaid, odovzdal ocenenia pre STU veľvyslancovi Jánovi Bórymu a manažérovi projektu STU doc. Jumovi Haydarymu, ktorý zároveň na projekte pôsobí v úlohe hlavného experta.

V auguste a septembri, počas trojtýždňového pracovného pobytu v Kábule, realizovali traja odborníci STU tréningový kurz v odboroch potravinárska mikrobiológia a chemické inžinierstvo pre učiteľov a študentov KPU. Projekt bude realizovaný do konca roka 2013. Dovtedy sa študijného pobytu na STU v týchto dvoch odboroch zúčastnia ďalší dvaja učitelia KPU. Realizácia tohto projektu  významne prispieva k zlepšeniu vedomostí a schopností učiteľov, študentov a budúcich absolventov KPU. Kvalitné univerzitné vzdelávanie a dobre pripravení odborníci v technických oblastiach sú v súčasnosti jedným z najdôležitejších predpokladov pre napĺňanie aktuálnych rozvojových potrieb Afganistanu.

Viac fotografí nájdete tu.

text a foto: Peter Tomášek, SAMRS