Nové grantové kolo: Vysielanie dobrovoľníkov - SlovakAid

Nové grantové kolo: Vysielanie dobrovoľníkov

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci

V rámci dočerpania alokovaných finančných prostriedkov na program vysielania dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín sa otvára septembrové kolo:

Žiadosť o príspevok zasielajú slovenské mimovládne organizácie na adresu:

Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci – ORPO
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37

žiadosti sa zasielajú aj v elektronickej podobe na: jana.korenova@slovakaid.sk

Príspevky na vyslanie dobrovoľníka sa môžu schváliť aj bez personálnej nominácie, zástupcovia MZVaEZ SR a SAMRS budú prizývaní na výberové konanie dobrovoľníka, výber však spadá do odbornej kompetencie a zodpovednosti subjektu uchádzajúceho sa o príspevok z programu MZVaEZ SR.

Pozitívne budú hodnotené žiadosti o príspevok na vycestovanie dobrovoľníka reflektujúce nasledovné:
a) prioritné krajiny a sektory implementácie projektov v zmysle
Stratégie oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na roky 2014-2018;
b) prioritné vyhovenie žiadostiam o podporu dobrovoľníckej aktivity v rámci projektov SlovakAid/podporených z prostriedkov SlovakAid;
c) možná podpora dobrovoľníckeho projektu v teritóriu profitujúcom z dlhodobej intervencie slovenských subjektov
(ak nebude v konkurencii porovnateľne kvalitný dobrovoľnícky projekt v zmysle teritoriálnych priorít SlovakAid) ;
d) vyváženosť medzi žiadateľmi

Dokumenty:
Programový dokument
Ziadost o prispevok
Žiadosť o úhradu platby
Tabuľka výdavkov
Sprava z dobrovolnickeho pobytu
Prehľad ponávratovích aktivít
Usmernenie k opravnenosti nakladov
Usmernenie k opravnenosti nakladov pre zmluvy uzavreté v roku 2015 (dobrovoľníci)
Usmernenie k opravnenosti nakladov pre zmluvy uzavreté v roku 2015 (experti)
Vzor zmluvy