Nová výzva PPP - Príprava - SlovakAid

Nová výzva PPP – Príprava

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 1.8.2019 výzvu zameranú na podporu nových podnikateľských partnerstiev – SAMRS/2019/PPP2.