Networking rozvojových dobrovoľníkov - SlovakAid

Networking rozvojových dobrovoľníkov

Dňa 9.9.2019 sa v KC Dunaj v Bratislave uskutočnilo stretnutie rozvojových dobrovoľníkov, ktorí boli vyslaní cez SlovakAid. Podujatia sa zúčastnilo vyše 70 nadšencov dobrovoľníctva. Dobrovoľníci sa s nami podelili o ich skúsenosti, zážitky a dojmy. Projektoví partneri diskutovali o význame dobrovoľníctva, systéme vysielania dobrovoľníkov a podmienkach SlovakAid. Networking bol rozdelený na 3 časti. Rozprávali sme sa o dobrovoľníctve v Afrike, Európe a Ázii.

Prvá panelová diskusia bola venovaná Afrike. Za posledných 6 rokov tu bolo vyslaných 147 dobrovoľníkov. O svoje skúsenosti sa s nami podelili dobrovoľníci, ktorí  pôsobili v oblasti vzdelávania, vyučovali angličtinu alebo prácu na PC. Záujem o dobrovoľníctvo v Afrike je zo skúseností SlovakAid najvyšší. Dobrovoľníci pôsobili v rehabilitačnom centre Bosco Boys, kde pomáhali deťom z ulice s učením a organizovali športové hry. V Rwande v kultúrnom centre sv. Vincenta Palotti v Kibeho pomáhali pri prípravách výstavby novej budovy škôlky pre väčší počet detí a aj pri distribúcii nutričnej stravy podvyživeným deťom. Pracovali s rodičmi a deťmi zo slumov v Nairobi. V Keni boli súčasťou programových tímov v oblasti ľudských práv a vzdelávania a prevencie vykonávania ženskej obriezky a podpory sirôt vo vzdelávacom procese. Tiež pôsobili v  rehabilitačnom centre St. Kizito Boys, ktoré pomáha deťom ulice, aby sa mohli plnohodnotne začleniť do spoločnosti. Boli súčasťou programu, v rámci ktorého sa realizovalo školenie o správnej výžive, hygiene a starostlivosti o dieťa. Poskytovali podporu v oblasti vzdelávania a hygieny v rámci Ushirikiano centra v Keni pre ľudí a komunity v núdzi. Svoje dobrovoľnícke pôsobenie hodnotili veľmi pozitívne s pokorou a odhodlaním pomáhať.   

Srdečne ďakujeme vyslaným dobrovoľníkom: Márii Vidličkovej (Etiópia), Zuzane Kňažekovej (Keňa), Lucii Jantošovičovej (Etiópia, Rwanda), Ivanovi Scholtzovi (Keňa), Marekovi Šimonovi (Keňa), Tomášovi Tomanovi (Keňa), Daniele Repkovej (Rwanda) a Veronike Pažitnej (Keňa) za ich ochotu a krásny postoj k dobrovoľníctvu.

Dobrovoľníci SlovakAid pôsobia aj v krajinách západného Balkánu. V rámci krajín Európy bolo  doposiaľ vyslaných 21 dobrovoľníkov. O svoje skúsenosti z Moldavska sa s nami v druhej panelovej diskusii podelil Andrij Dichťaruk, ktorý bol súčasťou projektového tímu v oblasti posilňovania samospráv a občianskej spoločnosti. Veronika Kusyová, ktorá vykonávala svoju dobrovoľnícku činnosť v Albánsku, pomáhala v projektovom tíme pri zapájaní sa do výziev EÚ. Veronika sa opäť v tomto roku chystá na dobrovoľnícku misiu do Bosny a Hercegoviny. Ďakujeme.

V rámci tretieho panela nám diskutujúci porozprávali svoje skúsenosti z dobrovoľníckych pobytov v Ázii, kde doteraz pôsobilo 48 dobrovoľníkov. Napríklad Lucia Mamová spolupracovala na voľnočasových aktivitách v detskom domove pre HIV pozitívne siroty v Kambodži. Barbora Šišková participovala na výskumnom projekte, ktorý sa týkal psychosociálnej pomoci poskytovanej na Filipínach počas prírodných a ľuďmi spôsobených katastrof. V poradí tretia dobrovoľníčka pôsobiaca v Libanone Zuzana Prostredníková bola učiteľkou angličtiny a matematiky vo vzdelávacom centre pre sýrskych utečencov, ktorý pomáhal študentom sa čo najrýchlejšie zapojiť do Libanonského školského systému. Všetkým dobrovoľníkom ďakujeme za entuziazmus a čas, ktorý venujete dobrovoľníckym aktivitám. 

Spoločne sme doposiaľ vyslali vyše 200 dobrovoľníkov do 24 krajín. „Dobrovoľníctvo má zmysel, je to nástroj pomoci ľudom a komunitám v núdzi, ktorý obohadzuje aj samotných dobrovoľníkov. Otvára nové obzory a prináša nové pohľady na mnohé oblasti života nás všetkých,“ dodáva riaditeľka SAMRS Lucia Kišš. Ďakujeme našim projektovým partnerom, ktorí pravidelne vysielajú SlovakAid dobrovoľníkov za účasť na podujatí: Slovenská katolícka charita, eRko, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, SAVIO, Človek v ohrození, Globsec, ADRA, a Dvojfarebný svet.