NAŠA POMOC NEPOZNÁ HRANICE, a to už takmer 20 rokov - SlovakAid

NAŠA POMOC NEPOZNÁ HRANICE, a to už takmer 20 rokov

Spoločne, ako celé Slovensko, každý deň ukazujeme obrovskú solidaritu za našimi hranicami tam, kde je životne potrebná. V SlovakAid  sme sa rozhodli ukázať aj vám, čo všetko spolu dokážeme.

Už takmer 20 rokov Slovensko posiela pomoc do celého sveta. Ako a prečo to robíme? 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) pod značkou SlovakAid podporuje projekty na pomoc ľuďom v najmenej rozvinutých a najohrozenejších regiónoch sveta. Prostredníctvom SlovakAid pomáhajú všetci občania a občianky Slovenska už od roku 2003. Práve v tomto roku sme prestali byť krajinou, ktorá pomoc prijíma a stali sme sa krajinou donorskou. Teda krajinou, ktorá pomoc vysiela do zahraničia. 

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pod značkou SlovakAid začalo poskytovať oficiálnu rozvojovú pomoc a odvtedy sa k značke SlovakAid pridali aj ďalšie ministerstvá ako napríklad ministerstvá financií, obrany, vnútra, školstva, či pôdohospodárstva.

Zaujali ťa pojmy ako rozvojová pomoc, donorská krajina, alebo premýšľaš, ktoré sú to tie najmenej rozvinuté regióny? Si na správnom mieste. Spustili sme kampaň, pomocou ktorej chceme najmä mladým ľuďom priblížiť našu prácu. Pomoc nielen posielame do sveta, ale nebojíme sa o ňu ani požiadať. Do kampane sme si na pomoc zavolali influencerov, ktorí nám na svojich profiloch pomôžu rozšíriť túto myšlienku. 

Otestuj sa v zaujímavých vedomostných kvízoch na profiloch známych cestovateľov Patrika Paulínyiho, Andrey Zahurancovej, travelistan.sk a Adriany Žiačkovej

ZOPÁR AKTUÁLNYCH ČÍSEL

Práve v týchto chvíľach podporujeme:

  • 20 našich partnerov, ktorí realizujú
  • 58 veľkých projektov,
  • 97 malých grantov a
  • 13 dobrovoľníckych projektov
  • v 20 krajinách po celom svete ...

... od Ukrajiny priamo za našimi hranicami, cez Sýriu, Keňu, až po ďalekú Brazíliu - pretože naša pomoc nepozná hranice.

KTO SÚ NAŠI PARTNERI

SlovakAid pomáha prostredníctvom svojich partnerov (najmä mimovládnych organizácií) a to v rámci záväzku Slovenskej republiky k medzinárodnej solidarite. Podporuje projekty prostredníctvom výziev na dotácie, do ktorých sa prihlásia organizácie poskytujúce rozvojovú a humanitárnu pomoc. Po úspešnom prejdení transparentným výberovým procesom, následne organizácie realizujú svoj projekt. V krajine, ktorej pomáhajú, väčšinou spolupracujú aj s lokálnym partnerom. Práve vďaka vzájomnej spolupráci sa zabezpečuje dlhodobý dopad projektov. 

NAŠA POMOC NEPOZNÁ HRANICE

Spoločne v mene celého Slovenska každý deň ukazujeme obrovskú solidaritu za našimi hranicami, tam, kde je to životne potrebné. V SlovakAid sme sa rozhodli ukázať aj vám, čo všetko spolu dokážeme. Humanita a tolerancia sú pre nás značkou Slovenska, ktorú cez SlovakAid ukazujeme celému svetu.

Pomáhame krajinám a ľuďom v nich rozvíjať nielen nevyhnutnú infraštruktúru, či správu vecí verejných, ale spolupracujeme s nimi aj na zlepšovaní poskytovania zdravotnej - fyzickej aj psychickej starostlivosti v najodľahlejších regiónoch. Spolupracujeme na zlepšovaní vzdelávania a prístupu k nemu pre všetkých bez rozdielu, či na zmierňovaní dopadov zmeny klímy a ekologického hospodárenia.” vysvetľuje Tomáš Bokor, riaditeľ SAMRS.

V spolupráci s agentúrou Seesame dnes spúšťame komunikačnú kampaň, v ktorej chceme najmä mladej generácii priblížiť našu činnosť a pomoc, ktorú poskytujeme. Hlavným sloganom kampane je Naša pomoc nepozná hranice, pretože nerozlišujeme hranice pomoci geografické, kultúrne, náboženské, či ideologické, … ,” dodáva Tomáš Bokor.

Na sociálnych sieťach SlovakAid dnes nájdete aj naše kampaňové video, v ktorom sa môžete zároveň otestovať, či spoznáte hranice krajín, ktoré sa nachádzajú ďaleko za tými našimi.

Najbližšie týždne bude pribúdať ďalší zaujímavý obsah, v ktorom prinesieme zaujímavé Príbehy spoza hraníc a prezradíme vám aj zopár čísiel o našej činnosti.

 

 

 

SLEDUJTE NÁS