Afganistan - SlovakAid

Afganistan

V dôsledku zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie v krajine a s tým súvisiacimi sťaženými podmienkami pri implementácii projektov bol Afganistan vyradený z programových krajín SlovakAid. Afganistan naďalej zostáva partnerskou krajinou SlovakAid, pričom rozvojová spolupráca sa sústredí na oblasť zvyšovania kvality odborného a vyššieho vzdelávania. Oproti predchádzajúcemu obdobiu ide o zúženie aktivít na oblasť, v ktorej sa dlhodobo darilo SlovakAid úspešne realizovať projekty aj napriek zložitým politickým a bezpečnostným podmienkam. Afganistan je zároveň príkladom synergie a spolupráce slovenských rozvojových a humanitárnych aktérov a Ozbrojených síl SR.

Od roku 2009 SR poskytla Afganistanu oficiálnu rozvojovú pomoc vo výške 6,8 miliónov eur.  K  dlhodobo najúspešnejším aktivitám SlovakAid v Afganistane patria projekty v oblasti odborného vysokoškolského vzdelávania. Slovensko takisto poskytuje afganským študentom vládne štipendiá. V roku 2020 na slovenských vysokých školách študovalo 20 študentov z Afganistanu.

Dokumenty

slovak

Užitočné linky

slovak