Kontrakt medzi MZVaEZ a SAMRS na rok 2014 - SlovakAid

Kontrakt medzi MZVaEZ a SAMRS na rok 2014

V prílohe zverejňujeme kontrakt medzi MZVaEZ a SAMRS na rok 2014, kontrakt sa uzatvára  v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.