Kontakt - SlovakAid
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu - SlovakAid

Sídlo a korešpondenčná adresa :

Pražská 7

811 04 Bratislava

Team SAMRS

Ing. Michal Čornak

poverený výkonom funkcie riaditeľa SAMRS

Eva Hypíková

Asistentka

Organizačné oddelenie

Mgr. Marta Jašureková

Manažérka pre verejnú informovanosť

Projektové oddelenie

Mgr. Anna-Mária Benková, PhD.

Vedúca projektového oddelenia a projektová a finančná manažérka pre Moldavsko

MSc. Rastislav Bílik

Projektový a finančný manažér pre humanitárnu pomoc (SY, IQ, LB) a západný Balkán a mikrogranty (GE, MD, KE, MK, IQ, LB)

Mgr. Zuzana Kubalíková

Projektová a finančná manažérka pre Keňu, rozvojové vzdelávanie, spoločné programovanie

Ing. Marianna Šadibolová

Projektová a finančná manažérka pre SSE a mikrogranty (UA, BaH, AL, SRB, MNE, KS)

Ing. Jakub Šimek

Projektový a finančný manažér pre projekty PPP, projekty budovania kapacít a projekty spolufinancované EK

Mgr. Nina Lacová

Projektová a finančná manažérka pre dobrovoľnícke projekty a finančné príspevky

Samuel Zlatos, M.A.

Projektový a finančný manažér Gruzínsko a pre humanitárnu pomoc Ukrajine

Rozvojoví diplomati SlovakAid (MZVEZ SR)

Moldavská republika: MSc. Veronika Trebulová

Rozvojová diplomatka, ZÚ Kišinev

Kenská republika: Denisa Močková, MSc.

Rozvojová diplomatka, ZÚ Nairobi

Gruzínsko: RNDr. Zuzana Pálošová, PhD.

Rozvojová diplomatka, ZÚ Tbilisi

Delegovaná spolupráca EÚ

Ing. Eva Pružincová

Projektová a finančná manažérka pre projekt EU DEL Srbsko

Michaela Kukučková, BA. PgDip.

Projektová a finančná koordinátorka pre EU DEL IYBA - SEED

Ing. Gabriela Barzíková

Finančná koordinátorka EU DEL IYBA - SEED

Zuzana Miščiková, M.A.

Koordinátorka projektových aktivít EU DEL IYBA - SEED v JAR a v Keni

Napíšte nám

    kontakt