Informačné semináre k vyhláseným výzvam 2019 - SlovakAid

Informačné semináre k vyhláseným výzvam 2019

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) Vás pozýva na informačné dni k Výzvam na podávanie žiadosti o dotáciu na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. 

Termín: 18.2.2019 (pondelok) a 6.3.2019 (streda)

Adresa: MZVEZ SR, Hlboká 2, 833 36, Bratislava, kongresová sála

 

Program (bude rovnaký obidva dni):
  8:30 – 9:00     Registrácia
  9:00 – 10:00   Prezentácia praktických informácií k výzvam, Q&A 
10:00 – 10:30   Prezentácia výziev a Q&A: Afganistan, Keňa, Subsaharská Afrika
10:30 – 10:45   Prestávka
10:45 – 11:30   Prezentácia výziev a Q&A: západný Balkán, Východné partnerstvo, Moldavsko, Ukrajina (humanitárna výzva) 
11:30 – 12:00   Prezentácia výzvy a Q&A: Humanitárna a post-humanitárna pomoc
12:00 – 13:00   Tvorba rozpočtu projektu a Q&A
13:00 – 14:00   Občerstvenie
14:00 – 15:00   Prezentácia výzvy a Q&A: Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín
15:00 – 16:00   Prezentácia pripravovanej výzvy a Q&A: Nový Program podnikateľských partnerstiev 2019

Regióny: 
Východné partnerstvo (Ukrajina, Gruzínsko, Moldavsko
Západný Balkán (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo, Macedónsko, Srbsko)
Subsaharská Afrika (Somálsko, Uganda, Burundi, Etiópia, Eritrea, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Tanzánia)

Partnerské krajiny:
Moldavsko 
Keňa 
Afganistan

Humanitárna pomoc:
Humanitárna a post-humanitárna pomoc (Sýria, Južný Sudán, Irak, Jordánsko, Libanon)
Ukrajina (ochrana zdravia a bezpečnosti civilného obyvateľstva)

Vysielanie dobrovoľníkov:
Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín

Program podnikateľských partnerstiev:
Nový Program podnikateľských partnerstiev 2019 (2 fázy: Príprava a Realizácia).

Informačné dni sú určené všetkým oprávneným žiadateľom, ktorí pripravujú žiadosť o dotáciu na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Podnikateľské subjekty sú oprávnené uchádzať sa o dotáciu iba v rámci Programu podnikateľských partnerstiev (prezentácia nového Programu podnikateľských subjektov podľa programu v čase 15:00- 16:00 hod.). V ostatných výzvach sú podnikatelia neoprávnenými subjektmi.

Účasť je potrebné potvrdiť podľa času a dátumu konania informačného seminára najneskôr do 11. 02. 2019 (pre termín seminára 18. 02. 2019) a 26. 02. 2019 (pre termín seminára 06. 03. 2019) na katarina.jarosova@slovakaid.sk.

Účasť na seminári je bezplatná. SAMRS hradí občerstvenie a ostatné náklady na organizáciu. Cestovné a iné náklady spojené s účasťou jednotlivcov hradí vysielajúca inštitúcia účastníka seminára.

Účastníkom seminára odporúčame, aby si pred účasťou na seminári pozreli na webovej stránke www.slovakaid.sk/  sekciu  „Často kladené otázky“.

Tešíme sa na Vašu účasť