Grantové výzvy 2015 - SlovakAid

Grantové výzvy 2015

V zmysle schválenej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2014-2018 Zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2015, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) vyhlasuje dňa 26. februára 2015 nasledovné výzvy:

Kontakt:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Grosslingová 35
811 09 Bratislava

info@slovakaid.sk
 

Podmienky, programové dokumenty a prílohy k jednotlivým výzvam:

Budovanie kapacít
Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2015/BK/01

Podmienky výzvy: SAMRS/2015/BK/01
Finančná príručka
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Projektový dokument v anglickom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu – nepodnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty

 

EÚ kofinancované projekty
(Spolufinancovanie rozvojových projektov slovenských subjektov schválených v rámci výziev Európskej komisie)
Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2015/EK/01

Podmienky výzvy: SAMRS/2015/EK/01
Finančná príručka
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Projektový dokument v anglickom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu – nepodnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu – podnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty

Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty
 

Rozvojové vzdelávanie
Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2015/RV/01

Podmienky výzvy: SAMRS/2015/RV/01
Finančná príručka
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Projektový dokument v anglickom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu – nepodnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty

 

Program podnikateľských partnerstiev – Start up
Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2015/SU/01

Podmienky výzvy: SAMRS/2015/SU/01
Finančná príručka
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Rozpočet projektu
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty

Nástroj na kontrolu likvidity a hospodárskeho výsledku podniku
 

Moldavsko II
Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2015/MD/02

Podmienky výzvy: SAMRS/2015/MD/02
Finančná príručka
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Projektový dokument v anglickom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu – nepodnikateľské subjekty dotácia nad 100 tis. EURO
Rozpočet projektu – podnikateľské subjekty dotácia nad 100 tis. EURO
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty

Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty