GENERÁCIA ZLOMU Čo všetko nás môže naučiť Keňa: výstava fotografií Márie MŰHL pre SlovakAid v SND - SlovakAid

GENERÁCIA ZLOMU Čo všetko nás môže naučiť Keňa: výstava fotografií Márie MŰHL pre SlovakAid v SND

Od roku 2003 je SlovakAid symbolom oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky (ODA SR). Označuje všetky aktivity, ktoré sú financované alebo spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, a to viacerými aktérmi – od koordinátora, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR cez slovenské rezorty financií, vnútra, obrany, životného prostredia, školstva, vedy, výskumu a športu, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, až po ďalšie inštitúcie. Táto jednotná značka už 20 rokov prispieva k zviditeľňovaniu Slovenska ako úspešnej krajiny, ktorej záleží na sociálnom, ekonomickom a environmentálnom rozvoji svojich partnerov. Jej cieľmi sú najmä zmierňovanie hladu a chudoby a podpora udržateľného rozvoja. Na ich zabezpečenie zriadil rezort diplomacie v roku 2007 Slovenskú agentúru pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), odvtedy pod značkou SlovakAid prostredníctvom svojich partnerov pomáha ľuďom v najmenej rozvinutých a najohrozenejších regiónoch sveta prostredníctvom stoviek podporených projektov.
 
V rámci výstavy Márie Mühl GENERÁCIA ZLOMU, ktorá v priestoroch novej budovy Slovenského národného divadla potrvá do 30. júna 2023, sme pre vás pripravili zábery z Kene, týkajúce sa nielen nielen projektov, podporených SlovakAid, ale aj celkovej situácie a životných podmienok v tejto krajine. Veríme, že prispejú k pochopeniu dôležitosti pomoci Slovenska vo svete.

Keňa sa stala súčasťou teritoriálnych priorít ODA SR v roku 2004, no prvé iniciatívy slovenských mimovládnych organizácií začali už v roku 1995. Od roku 2009 je Keňa programovou krajinou a len za posledných 10 rokov sme schválili dotácie a finančné príspevky, vrátane mikrograntov v celkovej hodnote 13 249 645 eur. V minulom roku 2022 to boli finančné prostriedky v objeme 1 668 000 eur. Projekty sa historicky zameriavali na niekoľko hlavných sektorov: ochrana životného prostredia (5), rozvoj infraštruktúry (2), zdravotníctvo (20), sociálno-ekonomický rozvoj vidieka/potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo (17) a vzdelávanie (27). Tri dotačné projekty v hodnote 528 603 eur boli schválené v roku 2021.  Zdravotníctvo, vzdelávanie a poľnohospodárstvo sú teda v Keni historicky nosné sektory ODA SR.  Naši najaktívnejší partneri sú Vysoká škola  zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, Dvojfarebný svet, eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, SAVIO o.z., Človek v ohrození, n.o., ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z.. 

Niekoľko slov kurátorky výstavy

Prach, sucho a dlhé kilometre k zdroju pitnej vody. Hodnota ženy rovnajúca sa počtu kusov dobytka, odsúdenie na negramotnosť kvôli pôvodu či farbe kože. Aj toto je Afrika.
 
Mária Műhl svojím objektívom nepotrebuje divákov šokovať. Naopak, približuje sa zvykom iného sveta a v tichosti sleduje život v Keni. Aby získala dôveru obyvateľov, stáva sa neviditeľnou, no pozornou diváčkou bez potreby narúšať ich osobný priestor. Svojimi fotografiami nás zavedie na miesta pre nás málo bežné a dostupné ako nemocnica či škola. V buši sa zameriava predovšetkým na zdravotnú starostlivosť pre miestny kmeň Pokotov, pôrod a opateru novorodencov. Jej druhý projekt sa týka školy neďaleko Nairobi, ktorá integruje albínov, deti z ulice či deti so zdravotným postihnutím.
 
Fotografiami približuje pomoc Slovenska pod značkou SlovakAid, ktorá v Keni umožňuje ženám zažiť dôstojný pôrod pod lekárskym dohľadom a marginalizovaným deťom poskytuje právo na rovnaké vzdelanie. Pre diváka môžu byť zábery pôrodu šokujúce, a práve tam sa autorkine fotografie dostávajú do zvláštneho kontrastu. Do Európy sa totiž vracia trend domácich pôrodov v čase, keď si krajiny Afriky uvedomujú, koľko životov sa vďaka pomoci a lekárskej starostlivosti dá zachrániť. Africké matky kráčajú celé hodiny pešky po cestách plných prachu, aby porodili svoje dieťa a zároveň si uvedomujú bolesť, ktorá ich čaká v dôsledku ženskej obriezky. Napriek tomu autorka zachytáva ich odvahu a silu. V istých momentoch má človek dojem, akoby rodiacim ženám chýbal akýkoľvek cit. Nevidíme žiadne slzy, ani utrpenie. Taká je sila ženy v Afrike. Stala sa jej prirodzenosťou ako niekoľkokilometrová púť za pitnou vodou alebo čakanie na zemi pred ordináciou.
 
Fotografie zo školy zachytávajú každodenný život detí. Škola pre nich nie je nutnosť, pretože je to miesto, kde ich prijímajú bez ohľadu na sociálnu vrstvu či zdravotné znevýhodnenie. Autorka poukazuje na výnimočnosť a radosť z toho, čo je pre nás Európanov bežné. V školských laviciach neexistujú rozdiely medzi študentmi, pričom mnohí majú za sebou ťažký životný príbeh. Afrika je pre nás šokujúca, no na druhej strane nás učí, že život sa neskladá len z materiálnych istôt.
 
Hoci Mária Műhl zachytáva mimoriadne ťažké témy, fotografiami ukazuje plnohodnotnosť aj protiklady tohto farebného kontinentu. Približuje divákom jeho krásu, odolnosť, radosť aj náročnosť života. S pokorou nám ukazuje spôsob života v Afrike bez toho, aby vynášala súdy o jeho správnosti.
 
Kata Sedlak, kurátorka výstavy

NEMOCNICA V PUSTATINE

Za lekárom chodili ľudia z kmeňa Pokot štyri dni pešo a ťažko chorí po ceste umreli. Prechádzali okolo budov nemocnice, kde ich však nemal kto ošetriť. V auguste 2021 sa však všetko zmenilo. Slováci v spolupráci s kenskou kongregáciou Evangelising sisters of Mary zmenili budovy na funkčnú nemocnicu, ktorá ošetruje viac ako 3 000 pacientov ročne. Je vybavená lôžkovým oddelením, malou operačnou sálou, pôrodnou sálou, ambulanciami a laboratóriom. Vyškolila stovky členov komunity a desiatky zdravotníkov. Záchranu a transport do koncových nemocníc poskytuje ľuďom aj sanitka s nepretržitou záchrannou službou. Projekt realizuje občianske združenie Dvojfarebný svet aj vďaka dvom grantom SlovakAid.

NEZVYČAJNÁ ŠKOLA

Škola Sv. Filipa Neriho poskytuje základné a stredoškolské vzdelávanie pre viac ako 600 detí v kraji Machakos. Je to jedinečný projekt v Keni, ktorý vzdeláva marginalizované a segregované skupiny detí, ako sú bývalé deti ulice, siroty, deti z extrémne chudobných rodín a deti so zdravotným postihnutím či albinizmom, ktoré by inak nemali šancu do školy chodiť. Škola zabezpečuje pre deti kvalitné vzdelanie, stravu, ubytovanie na internátoch, internátne a školské pomôcky, zdravotnú starostlivosť a psychologické poradenstvo. Podieľa sa na edukácii učiteľov v oblasti digitalizácie a novej kenskej reformy. Projekt je realizovaný Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. vďaka grantom SlovakAid.