Pýtali ste sa: Inštruktážny seminár pre prijímateľov z 11.10.2023 - SlovakAid

Pýtali ste sa: Inštruktážny seminár pre prijímateľov z 11.10.2023

1. Sú možné platby projektov cez platobnú platformu M-Pesa (https://en.wikipedia.org/wiki/M-Pesa)?

M-Pesa je platforma, v ktorej si vytvárajú peňažne účty pre fyzické alebo právnické osoby a najviac rozšírený spôsob platieb v Keni.

V prípade, že  osoba zapojená do projektu vykonala nákup v rámci projektu  a v oprávnenej dobe trvania projektu  a následne  by sa vykonalo  zúčtovanie nákladu/výdavku projektu je to legitímne. V prípade, ak  z nejakých dôvodov toto jediné možné riešenie,  tak v rámci kontroly oprávnenosti projektových výdavkov, budú tieto výdavky považované za oprávnené výdavky projektu. SAMRS odporúča založiť ID aj pre právnickú osobu.

2. Je možné zasielanie skenov finančnej dokumentácie projektu cez zabezpečenú schránku(e-Slovensko) za účelom vykonania auditu?

SAMRS  akceptuje  aj tento spôsob predkladania  finančnej dokumentácie projektu cez e- Slovensko za dodržania nasledovných podmienok:

1. Označovanie alebo združovanie naskenovanej dokumentácie k jednotlivým výdavkom bude povinné, tak ako sú predkladané šanóny s fyzickými dokladmi prijímateľmi doteraz.

2. Predloženie finančnej dokumentácie za štandardného fungovania zabezpečenej schránky: e-Slovensko, ktorá nebude vykazovať technické problémy v tom čase.  

3. Vo finančnej príručke na rok 2023 je uvedené, že v prípade zamestnanca, ktorý pracuje na projekte iba určitý pracovný čas sú oprávnené výdavky za celkovú cenu práce kalkulované pomerne podľa skutočne odpracovaného času na projekte. Ako postupovať pri výpočte?

Pomer sa počíta ako odpracované osobohodiny (osobodni) na projekte ku celkovému fondu pracovného času (FPČ) - bez ohľadu na to, či v rámci FPČ bola čerpaná dovolenka alebo sviatok, ktorý si zamestnanec nenárokuje z projektu a celkovú náhradu za sviatok.