FAQ - často kladené otázky ku grantovým výzvam 2014 - SlovakAid

FAQ – často kladené otázky ku grantovým výzvam 2014

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v prílohe zverejňuje odpovede na často kladené otázky (FAQ) ku grantovým výzvam na predkladanie projektov oficiálnej rozvojovej pomoci SR, vyhlásenými  SAMRS dňa 28.februára 2014.