Skauti chápu svet - SlovakAid

Skauti chápu svet

Country
Slovakia
Location of implmentation
Bratislava
Number
SAMRS/2016/EK/2/5
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Global development education projects
Implementation period
24.10.2016 - 15.02.2018
Sector
Education
ODA grant
6620 EUR
Recipient
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.
Partner
N/A

Popis projektu

Celkovým cieľom projektu je prispievať ku kľúčovej úlohe skautského hnutia, ktoré zohráva pri presadzovaní dôstojnej práce pre všetkých, v rozširovaní porozumenia globálnych súvislostí predovšetkým medzi mladými ľuďmi a pri príprave ďalších generácií na elimináciu chudoby, podpore rovnoprávnosti a spravodlivosti v našom globalizovanom svete.

Loading map ...