Emailová komunikácia - SlovakAid

Emailová komunikácia

Sme disciplinovaní a eliminujeme možné riziká

Dovoľujeme si požiadať žiadateľov a prijímateľov SlovakAid projektov, aby v období 16.3.-20.3.2020 komunikovali so SAMRS iba elektronicky

Ďakujeme za pochopenie.

Team SAMRS