CETIR:Medziparlamentná spolupráca s Albánskom - SlovakAid

CETIR:Medziparlamentná spolupráca s Albánskom

V dňoch 12. – 14. mája uskutočnila delegácia pracovníkov Kancelárie parlamentu Albánskej republiky študijnú návštevu v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky. Návšteva sa realizovala v rámci špecializovaného programu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na odovzdávanie skúseností z integračných a reformných procesov (CETIR). Študijná návšteva sa zamerala na medziparlamentnú spoluprácu pri preberaní poznatkov z práce Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, najmä problematike skvalitňovania a zefektívňovania služieb poskytovaných kanceláriou parlamentu, parlamentného výskumu a práce legislatívneho odboru a na zvyšovanie miery transparentnosti zákonodarného procesu.

CETIR je program Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem partnerským krajinám.Slovensko je v prijímateľských postsocialistických krajinách vnímané pozitívne aj vďaka zložitej, ale úspešnej transformácii, ktorá otvorila Slovensku dvere do EÚ. Odovzdávanie týchto unikátnych skúseností má ambíciu urýchliť a zdokonaliť nevyhnutné reformy v príslušných krajinách. Program sa sústreďuje na prehlbovanie kontaktov slovenských expertov s predstaviteľmi štátnych orgánov a občianskej spoločnosti krajín západného Balkánu a Východného partnerstva. Snaží sa promptne reagovať na konkrétne požiadavky partnerskej krajiny s využitím skúseností a za aktívnej účasti slovenských ministerstiev a ďalších inštitúcií. CETIR kladie dôraz na posilňovanie reformného úsilia, napĺňanie európskej perspektívy a zlepšovanie dobrého spravovania vecí verejných prostredníctvom partnerských konzultácií v konkrétnych sektoroch a štátnych inštitúciách.