Aktuálna grantová výzva - Budovanie kapacít - SlovakAid

Aktuálna grantová výzva – Budovanie kapacít

V zmysle schválenej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2014-2018  Zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2014 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) vyhlasuje dňa 5. augusta 2014 nasledovnú výzvu:

Program budovania kapacít
Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/BK/02

Kontakt:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Grosslingová 35
811 09 Bratislava

www.slovakaid.sk / info@slovakaid.sk
 

Podmienky, programové dokumenty a prílohy k jednotlivým výzvam:

Program budovania kapacít
Podmienky výzvy: SAMRS/2014/BK/02
Usmernenie k rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty