AKTUALIZÁCIA: SLOVAK CHALLENGE FUND - SlovakAid

AKTUALIZÁCIA: SLOVAK CHALLENGE FUND

PREDĹŽENIE TERMÍNU NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV DO 15.MÁJA.2020

Vo februári sme informovali o novootvorenom fonde Slovak Challenge Fund, ktorého cieľom je prostredníctvom inovácií zapojiť slovenský súkromný sektor do riešenia výziev rozvojovej spolupráce. VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV je predĺžená do 15. mája 2020 (UNDP)Fond podporí inovatívne riešenia, ktoré prispejú k rozvoju efektívnej verejnej správy a hospodárstva v Moldavsku a Severnom Macedónsku.