AKTUALIZÁCIA: SLOVAK CHALLENGE FUND - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

AKTUALIZÁCIA: SLOVAK CHALLENGE FUND

PREDĹŽENIE TERMÍNU NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV DO 15.MÁJA.2020

Vo februári sme informovali o novootvorenom fonde Slovak Challenge Fund, ktorého cieľom je prostredníctvom inovácií zapojiť slovenský súkromný sektor do riešenia výziev rozvojovej spolupráce. VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV je predĺžená do 15. mája 2020 (UNDP)Fond podporí inovatívne riešenia, ktoré prispejú k rozvoju efektívnej verejnej správy a hospodárstva v Moldavsku a Severnom Macedónsku.