1.3.2022: zrušenie výzvy č. SAMRS/2022/UA/1 na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR na Ukrajine na rok 2022 - SlovakAid

1.3.2022: zrušenie výzvy č. SAMRS/2022/UA/1 na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR na Ukrajine na rok 2022

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu oznamuje, že v reakcii na vznik aktuálne nepredvídateľnej situácie a vojenskej operácie Ruska na Ukrajine, bola na základe rozhodnutia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zo dňa 01.03.2022 zrušená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty rozvojovej spolupráce v rámci výzvy  č. SAMRS/2022/UA/1 – Podpora rozvojových intervencií na Ukrajine.

Súčasná situácia na Ukrajine má zásadný dopad na realizáciu rozvojovej spolupráce na Ukrajine. Z dôvodu efektívneho nastavenia pomoci a v snahe flexibilne reagovať na vzniknutú situáciu, intenzívne pripravujeme potrebné opatrenia a v najbližších dňoch bude nastavená pomoc formou finančných príspevkov, reflektujúca aktuálne humanitárne potreby jej obyvateľov.