Zoznam schválených žiadostí o dotáciu v rámci výzvy SAMRS/2016/SYR/2 - SlovakAid

Zoznam schválených žiadostí o dotáciu v rámci výzvy SAMRS/2016/SYR/2

V prílohe zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výzvy SAMRS/2016/SYR/2, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie.

Rozhodnutie ministra.jpg