Zoznam dodatočne schválených žiadostí - SlovakAid

Zoznam dodatočne schválených žiadostí

Zverejňujeme zoznam dodatočne schválených žiadostí o dotáciu v rámci výziev:

SAMRS/2018/SSD/1
SAMRS/2018/SYR/1
SAMRS/2018/EK/1

spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 20.10.2018, odporúčané Komisiou MZVaEZ SR pre hodnotenie žiadostí o dotácie na dodatočné schválenie. SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie.

Zoznam odborných hodnotiteľov žiadostí podľa výziev:

SAMRS/2018/SSD/1 – Lucia Lacková

SAMRS/2018/SYR/1 – Lucia Lacková, Edita Bednárová