Zameranie rozvojovej spolupráce na rok 2020 je schválené - SlovakAid

Zameranie rozvojovej spolupráce na rok 2020 je schválené

Dovoľujeme si Vás informovať, že vláda SR na svojom včerajšom zasadnutí (15.1.2020) schválila Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce na rok 2020. Spoločnou snahou je napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja v súlade so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 - 2023 a kontinuálne posiľnovanie a budovanie strategických partnerstiev s rozvojovými krajinami Afriky a ďalšími prioritnými krajinami rozvojovej spolupráce. Našim zámerom je podporovať udržateľnosť a väčšiu viditeľnosť aktivít a značky SlovakAid. SR sa bude usilovať o ďalšie zintenzívnenie účasti rozvojových aktérov, vrátane súkromného sektora na konkrétnych rozvojových aktivitách, a zvyšovanie povedomia verejnej správy a verejnosti o dôležitosti plnenia rozvojových záväzkov Slovenska.

Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce na rok 2020