Vzdelávanie v službách rozvoja cestovného ruchu v Čiernej Hore - SlovakAid

Vzdelávanie v službách rozvoja cestovného ruchu v Čiernej Hore

Vzdelávanie v službách rozvoja cestovného ruchu v Čiernej Hore

Študenti zo Strednej združenej školy Bećo Bašić v Plave môžu zdokonaliť svoje praktické zručnosti z technológie prípravy jedál, techniky obsluhy a stolovania, ekonomiky podniku či marketingu a ľahšie sa uplatniť na domácom trhu práce. Umožnil im to mikrogrant z prostriedkov slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci v hodnote 4905 eur.

Pomocou tejto finančnej podpory škola pokročila vo svojom úsilí o obsahovú prestavbu vzdelávania, a to vytvorením dôstojnejších a modernejších podmienok na pracovisku praktického vyučovania. Z príspevku sa podarilo kúpiť vnútorné vybavenie do školskej reštaurácie, ktorá slúži na odborný výcvik budúcich čašníkov a kuchárov. Škola vyčlenila z vlastného rozpočtu prostriedky na opravu strechy, novú elektroinštaláciu, svietidlá a radiátory.

„Cieľom tohto projektu bolo otvoriť priestor na inovatívne prístupy v odbornom výcviku študentov, aby mohli uplatniť svoje tvorivé myslenie počas praktickej prípravy, dôsledne sa pripraviť na svoje budúce povolanie a prispieť tak k rozvoju nášho turisticky atraktívneho regiónu,“ vraví riaditeľ školy Ramo Kolašinac.

Projekt podporil čiernohorskú vládnu kampaň Stručno je ključno na propagáciu odborného vzdelávania v severovýchodných regiónoch krajiny.

Mikrogranty sú jednou z najdostupnejších foriem oficiálnej rozvojovej pomoci miestnym komunitám v prioritných a programových rozvojových krajinách. V rámci nej dala SR na mikrogranty pre projekty z oblasti životného prostredia, školstva, kultúry a európskej integrácie v Čiernej Hore doteraz 69 613 eur.

Foto: archív Strednej združenej školy Bećo Bašić v Plave