Vzdelávací seminár o slobode médií pre moldavských regionálnych novinárov - SlovakAid

Vzdelávací seminár o slobode médií pre moldavských regionálnych novinárov

Vzdelávací seminár o slobode médií pre moldavských regionálnych novinárov

V dňoch 21. – 23. októbra 2020 sa uskutočnil vzdelávací seminár pre novinárov z menších regionálnych médií v Moldavskej republike, zameraný na tému slobody médií a boja proti dezinformáciám. Podujatie organizovala Delegácia Európskej únie v Moldavskej republike, v spolupráci s veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Kišiňove a preto mohli byť účastníkom prezentované najmä pozitívne príklady z mediálneho prostredia na Slovensku. ZÚ Kišiňov zastupoval rozvojový diplomat Maroš Kramár.

Návštevníci semináru

Medzi váženými hosťami nechýbali pán Peter Michalko - vedúci delegácie EÚ v Moldavsku, ktorý celý seminár otvoril.

Prostredníctvom videokonferencie sa v ďalších dňoch prezentovali:

  • pán Vladimír Bilčík - slovenský europoslanec,
  • pán Pavol Demeš - zahraničnopolitický analytik a bývalý minister medzinárodných vzťahov SR;
  • pani Lucia Kišš - riaditeľka Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu;
  • pán Ján Orlovský - výkonný riaditeľ Nadácie pre otvorenú spoločnosť;
  • pán Jaromír Novák - korešpondent TASR v Bruseli;
  • pán Iurie Popovici - honorárny konzul Slovenskej republiky v Moldavskej republike.

Na toto podujatie budú nadväzovať aj ďalšie plánované aktivity SlovakAid v Moldavskej republike, v oblasti podpory lokálnych médií, ktoré budú organizované s Poľským fondom solidarity. Spolupráca bude prebiehať v rámci tzv. „delegovanej spolupráce“, na programe Európskej Komisie „Annual Action Plan 2020.“

 

V Bratislave, 26. októbra 2020