Vzájomná prezentácia aktivít medzi SAMRS a Strediskom civilno-vojenskej spolupráce - SlovakAid

Vzájomná prezentácia aktivít medzi SAMRS a Strediskom civilno-vojenskej spolupráce

Dňa 12.01.2018 sa v Martine uskutočnilo stretnutie a vzájomná prezentácia aktivít, medzi projektovými manažérmi zo SAMRS a príslušníkmi strediska CIMIC a PSYOPS (oblasť civilno-vojenskej spolupráce). Stredisko spadá pod Veliteľstvo pozemných síl OS SR v Martine. Udalosť sa konala na pozvanie zástupcu veliteľa strediska kpt. Ing Tibora Petríčka, ktorý našich PM celým podujatím sprevádzal a zároveň aj odprezentoval činnosť spomínaného subjektu. SAMRS zastupovali PM Maroš Kramár, ktorý odprezentoval poslanie, štruktúru a mechanizmus SAMRS. PM Rastislav Bílik zase doplnil informácie o poskytovaní humanitárnej pomoci v zahraničí. Cieľom tohto stretnutia bolo vzájomné predstavenie obidvoch subjektov a hľadanie spoločných prienikov v agendách, ktoré by do budúcnosti mohli viesť k potenciálnej spolupráci.