Výzva na predkladanie ponúk verejného obstarávania - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Výzva na predkladanie ponúk verejného obstarávania

V prílohe zvereňujeme výzvu na predkladanie ponúk verejného obstarávania. Opis zákazky sa nachádza v priloženom dokumente. Ponuky musia byť predložené osobne, poštou, kuriérom alebo e – mailom v lehote do 12.12.2013 do 18:00 hod. na adrese:

Tendrex, s. r. o.
Odborárske námestie 3
811 07 Bratislava

Vyzva_na_predkladananie_ponuk_-_nakup_laptopov_a_tlaciarne_-_final_2.pdf