Výzva na predkladanie ponúk verejného obstarávania - SlovakAid

Výzva na predkladanie ponúk verejného obstarávania

V prílohe zvereňujeme výzvu na predkladanie ponúk verejného obstarávania. Opis zákazky sa nachádza v priloženom dokumente. Ponuky musia byť predložené osobne, poštou, kuriérom alebo e – mailom v lehote do 12.12.2013 do 18:00 hod. na adrese:

Tendrex, s. r. o.
Odborárske námestie 3
811 07 Bratislava

Vyzva_na_predkladananie_ponuk_-_nakup_laptopov_a_tlaciarne_-_final_2.pdf