Výzva na cenu UNESCO - Japonsko za vzdelávanie k udržateľnému rozvoju 2019 - SlovakAid

Výzva na cenu UNESCO – Japonsko za vzdelávanie k udržateľnému rozvoju 2019

Dávame do pozornosti výzvu na cenu UNESCO – Japonsko za vzdelávanie k udržateľnému rozvoju 2019. Svoje nominácie môžu organizácie a inštitúcie podávať prostredníctvom  http://unesco.org/esd.

Táto cena, je od 2015 financovaná Japonskou vládou a  pozostáva z troch ocenení, každé v hodnote 50 000 USD. Cieľom je oceniť jednotlivcov, inštitúcie, organizácie a iných aktérov za výnimočné projekty a programy v oblasti vzdelávia k udržateľnému rozvoju

Termín podania prihášky je 30. apríl 2019.

Ocenení budú zverejnení na konci septembra 2019. Okrem finančnej odmeny budú výhercovia prizvaní k pridaniu sa k “the Partner Networks of the Global Action Programme on Education for SD”, za účelom nadviazania dlhodobej spolupráce s UNESCO.

Prihlasovanie prebieha online, podmienky a bližšie špecifikácie nájdete na stránke: https://en.unesco.org/prize-esd.

MZVEZ SR po skončení prihlasovania verejne ohlási maximálne 5 nominantov, ktorí sa za SR budú o toto ocenenie uchádzať.