Výsledky práce SAMRS v roku 2018 - SlovakAid

Výsledky práce SAMRS v roku 2018

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v roku 2018 podporila 162 projektov a aktivít SlovakAid v celkovej hodnote vyše 5,9 mil. eur.

 

Ďakujeme svojich projektovým partnerom:

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií

Ten Senses s. r. o.

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.

SAVIO, o.z.

Nadácia Integra

SFPA – Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy

AssecoCentralEurope, a.s.

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o.

Výskumný ústav vodného hospodárstva VUVH

PeWaS, s.r.o.

GLOBSEC, o.z.

PDCS, o.z.

EN-MAR, s.r.o.

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Nadácia Milana Šimečku

Ekonomická univerzita v Bratislave

Enviroline

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Dvojfarebný svet, o.z.

Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Bratislavský inštitút pre politickú analýzu

Magna

Slovenská katolícka charita

Človek v ohrození, n.o.

Akadémia urgentnej medicíny

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.

Slovenská katolícka charita

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj o.z.

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničné politiku, n.o.