Výsledky druhej časti 1. grantového kola v roku 2018 - SlovakAid

Výsledky druhej časti 1. grantového kola v roku 2018

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výziev:

spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 13.07.2018, odporúčané Komisiou MZVaEZ SR pre hodnotenie žiadostí o dotácie na podmienečné schválenie a zoznam neschválených žiadostí. SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie, resp. v prípade podmienečne schválených žiadostí vyzve žiadateľov k úprave dokumentov.

Zoznam odborných hodnotiteľov žiadostí podľa výziev:

SAMRS/2018/SSD/1 – Lucia Lacková
SAMRS/2018/SYR/1 – Lucia Lacková, Edita Bednárová