Výsledky 1. ročníka súťaže o najlepšiu esej o rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci - SlovakAid

Výsledky 1. ročníka súťaže o najlepšiu esej o rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci

Zverejňujeme 3 najlepšie práce 1. ročníka súťaže

Výsledky 1. ročníka súťaže o najlepšiu esej o rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci

Traja najlepší autori spomedzi vysokoškolských študentov a ich eseje 

LUCIA VALACHOVÁ, University of Exeter
Global climate crisis: what is the role of SlovakAid?

TOMÁŠ DILONG, Trnavská univerzita v Trnave
SlovakAid and the global climate crisis: on education, start-ups and chickens

ALEXANDRA TÓTHOVÁ, Erasmus University Rotterdam
The SDGs and Migration: The two-way street

Anonymizované eseje posudzovala hodnotiaca komisia tvorená zo zástupcov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SRSlovakAidAmbrela a Nadácia Pontis.

Výhercovia budú 20. februára na slávnostnom odovzdávaní losovať o 3 hlavné ceny - štvortýždňové stáže v NYC, Nairobi a Ženeve / February 20 - the winners will draw prizes - 3 internships in NYC, Geneva or Nairobi.

História: Vyhlásenie súťaže v roku 2019