Výsledky 1. grantového kola v roku 2018 - SlovakAid

Výsledky 1. grantového kola v roku 2018

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výziev:

spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 5.7.2018, odporúčané Komisiou MZVaEZ SR pre hodnotenie žiadostí o dotácie na podmienečné schválenie a zoznam neschválených žiadostí. SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie, resp. v prípade podmienečne schválených žiadostí vyzve žiadateľov k úprave dokumentov.

Zoznam odborných hodnotiteľov žiadostí podľa výziev:

SAMRS/2018/AFG/1 – Lucia Lacková

SAMRS/2018/KE/1 – Lucia Lacková, Lukáš Zorád

SAMRS/2018/MD/1 – Edita Bednárová, Andrej Machlica,

SAMRS/2018/PPP/1 – Andrej Machlica, Pavel Michalík

SAMRS/2018/VP/1 – Pavel Michalík, Zuzana Neupauer

SAMRS/2018/ZB/1 – Edita Bednárová, Andrej Machlica,

SAMRS/2018/RV/1 – Edita Bednárová, Zuzana Neupauer