Výročné správy ODA SR - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Výročné správy ODA SR

Správu o rozvojovej spolupráci SR predkladá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „MZVEZ SR“) na rokovanie vlády SR každoročne od roku 2002.

Zámerom MZVEZ SR ako koordinátora rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky je v informatívnom materiáli zmapovať aktivity štátnych aktérov zapojených do poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci SR (ďalej len „ODA SR“ – Official Development Assistance) a sprostredkovať podrobné štatistické údaje za konkrétny rok.

Výročné správy ODA SR sú k dispozícii na stiahnutie nižšie, v časti Dokumenty.