Výročná správa SAMRS za rok 2014 - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Výročná správa SAMRS za rok 2014

V prílohe zverejňuje výročnú správu Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu za rok 2014. Verejný odpočet sa uskutoční dňa  19. mája 2015 v čase od 10:00 do 12:00 hod. v priestoroch Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Grösslingová 35, 811 09 Bratislava.

Výročná správa SAMRS za rok 2014