Výročná správa SAMRS za rok 2014 - SlovakAid

Výročná správa SAMRS za rok 2014

V prílohe zverejňuje výročnú správu Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu za rok 2014. Verejný odpočet sa uskutoční dňa  19. mája 2015 v čase od 10:00 do 12:00 hod. v priestoroch Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Grösslingová 35, 811 09 Bratislava.

Výročná správa SAMRS za rok 2014