VÝROČNÁ SPRÁVA SAMRS 2019 - SlovakAid

VÝROČNÁ SPRÁVA SAMRS 2019

Predstavujeme zhrnutie práce SAMRS za minulý rok

Podstatná časť nášho sveta pozostáva z krajín a spoločenstiev, ktoré denne čelia oveľa väčším rozvojovým a existenčným výzvam, ako majú reálne možnosti na ich riešenia. Najhoršie, čo môžeme urobiť, je zostať bokom. Túto premisu v plnej miere zohľadňuje aj zahraničná politika Slovenskej republiky, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je zodpovedná realizácia rozvojovej spolupráce s dôrazom na holistický prístup a solidaritu.
 
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu - SAMRS, svojou činnosťou prispieva k plneniu cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie spojených národov. SAMRS zabezpečuje realizáciu rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci budovaním kapacít, zdieľaním skúseností, vysielaním dobrovoľníkov a expertov, ako aj podporou podnikateľského prostredia v súlade so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 až 2023.
 
Projektami a aktivitami našich partnerov sa pod značkou SlovakAid snažíme byť súčasťou globálneho úsilia o odstránenie nerovnosti a chudoby, a zlepšovať tak životné podmienky obyvateľov rozvojových krajín z rôznych kútov sveta. Hlavným prvkom našej snahy je prinášať hmatateľné výsledky. Základným poslaním aj tejto Výročnej správy, preto je predstaviť a zhodnotiť výsledky práce, ktoré sme dosiahli spolu s našimi partnermi v roku 2019.
 
Prostredníctvom Výročnej správy 2019 vás pozývam na poohliadnutie sa za obdobím, ktoré predstavuje dôležitý medzník v našom úsilí o skvalitnenie služieb a interných procesov. Som veľmi hrdá na to, že minulý rok spoločne s mojím tímom, sa nám podarilo v SAMRS zaviesť systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001. Ide o významný výsledok nášho trvalého záväzku: dôsledne dodržiavať hlavné zásady riadenia, ktoré vychádzajú z politiky kvality SAMRS. Základnými princípmi sú štandardizácia, rovnaký prístup, otvorená komunikácia, transparentnosť a spoločenská zodpovednosť.
 
Činy hovoria hlasnejšie ako slová. Jasným dôkazom toho, že SAMRS úspešne napreduje vo svojich plánoch na synergiu a účelnú nadväznosť jednotlivých nástrojov rozvojovej spolupráce, je významné ocenenie našej práce zo strany Európskej komisie (EK), ktorá nás zaradila medzi oprávnených uchádzačov o veľké granty v rámci delegovanej spolupráce. Stali sme sa tak súčasťou medzinárodného spoločenstva, v ktorom sa nachádzajú iba tri krajiny zo stredovýchodnej časti Európskej únie (EÚ). Vnímame to ako uznanie doterajšej činnosti SAMRS, a zároveň, výzvu na ďalšie napredovanie v našej práci.
 
Dúfam, že táto Výročná správa vás prevedie zaujímavou cestou, ktorá svojím významom presahuje jednotlivca či organizáciu. Pri realizácii našich činností sa snažíme uplatňovať princíp spolupatričnosti a prispievať tak ku zmene za spravodlivejší a bezpečnejší svet.
 
Záverom ešte raz ďakujem celému tímu SAMRS i našim projektovým partnerom za vynikajúcu spoluprácu, a želám veľa úspechov v dosahovaní cieľov, stanovených v roku 2020.
 
 
Lucia Kišš, riaditeľka SAMRS