Výročná správa SAMRS 2018 - SlovakAid

Výročná správa SAMRS 2018

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu publikovala (dňa 30.4.2019) výročnú správu za rok 2018.

Výročná správa 2018