Výročná správa 2016 - SlovakAid

Výročná správa 2016

V prílohe zverejňujeme výročnú správu Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu  za rok 2016. Verejný odpočet sa uskutoční dňa  19. mája 2017 v čase od 10:00 do 12:00 hod. v priestoroch  Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Pražská 7, 811 04 Bratislava.

Výročná správa za rok 2016