VYHLASUJEME VÝZVU NA PROJEKTY HUMANITÁRNEJ POMOCI SR - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

VYHLASUJEME VÝZVU NA PROJEKTY HUMANITÁRNEJ POMOCI SR

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 20.04.2020 v súvislosti s pandémiou COVID-19 nasledovnú výzvu:

 

Zmiernenie negatívnych vplyvov vyvolaných šíriacou sa pandémiou koronavírusu - SAMRS/2020/HUM/2


Dátum uzatvorenia výzvy (po predĺžení): 04.05.2020