VYHLASUJEME VÝZVU NA PROJEKTY HUMANITÁRNEJ POMOCI SR - SlovakAid

VYHLASUJEME VÝZVU NA PROJEKTY HUMANITÁRNEJ POMOCI SR

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 20.04.2020 v súvislosti s pandémiou COVID-19 nasledovnú výzvu:

 

Zmiernenie negatívnych vplyvov vyvolaných šíriacou sa pandémiou koronavírusu - SAMRS/2020/HUM/2


Dátum uzatvorenia výzvy (po predĺžení): 04.05.2020