VYHLÁSENÉ 2 POSLEDNÉ VÝZVY SLOVAKAID NA ROZVOJOVÚ SPOLUPRÁCU - SlovakAid

VYHLÁSENÉ 2 POSLEDNÉ VÝZVY SLOVAKAID NA ROZVOJOVÚ SPOLUPRÁCU

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 10.02.2020 nasledovné výzvy

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 10.02.2020 nasledovné výzvy: 

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike - SAMRS/2020/KE/1 
Dátum uzatvorenia výzvy: 23.03.2020

Strategická podpora dlhodobých rozvojových intervencií v Kenskej republike - SAMRS/2020/ST/KE/1
Dátum uzatvorenia výzvy: 23.03.2020