VYHLÁSENÉ 2 NOVÉ VÝZVY SlovakAid na rozvojovú spoluprácu - SlovakAid

VYHLÁSENÉ 2 NOVÉ VÝZVY SlovakAid na rozvojovú spoluprácu

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 3.2.2020 nasledovné výzvy:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 3.2.2020 nasledovné výzvy: 

Dátum uzatvorenia výzvy: 09.03.2020
 

Podpora budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií - SAMRS/2020/BK/1 
Dátum uzatvorenia výzvy: 09.03.2020