Vyhlásená výzva pre podnikateľský sektor - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Vyhlásená výzva pre podnikateľský sektor

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila 6.3.2019 výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie pre podnikateľský sektor.

Uzávierka výzvy je 7.5.2019.

Cieľom výzvy je Podpora synergie medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými cieľmi v rozvojových krajinách. Vytváranie nových podnikateľských partnerstiev a budovanie udržateľných kapacít miestnych partnerov. Mobilizovať súkromné zdroje na posilnenie slovenských rozvojových aktivít a napomôcť slovenským podnikateľským subjektom etablovať sa v rozvojových krajinách a uľahčiť miestnym podnikom prístup do globálnych hodnotových reťazcov.

SAMRS/2019/PPP – Podpora nových podnikateľských partnerstiev

Tešíme sa na nové PPP projekty.