Vianočný pozdrav - SlovakAid

Vianočný pozdrav

V mene všetkých pracovníkov Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, by sme sa chceli poďakovať kontraktorom, partnerom a podporovateľom za kooperáciu v tomto kalendárnom roku, zaželať príjemné prežitie vianočných sviatkov a zároveň aj všetko dobré do nového roku 2018!