V Bratislave sa uskutočnil odborný seminár Projekty rozvojovej pomoci - Etiópia, Keňa - SlovakAid

V Bratislave sa uskutočnil odborný seminár Projekty rozvojovej pomoci – Etiópia, Keňa

6.4.2017 sa v priestoroch Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) konal odborný seminár Proexportnej akadémie SARIO, zameraný na obchodné príležitosti pre slovenských podnikateľov v rámci projektov rozvojovej pomoci SlovakAid v Etiópii a v Keni.  Oficiálnu rozvojovú pomoc, možnosti zapájania sa podnikateľov do rozvojovej spolupráce a aktutálne výzvy predstavila riaditeľka Slovenskej agentúry pre medzinárodnú spoluprácu, Zuzana Letková.