UNDP výzva pre podnikateľský sektor - SlovakAid

UNDP výzva pre podnikateľský sektor

Dovoľujeme si informovať podnikateľský sektor o vyhlásenej výzve UNDP. Od 21. januára 2019 je otvorená verejná súťaž UNDP na konzultačné služby v oblasti budovania kapacít pre zapájanie slovenského súkromného sektora do rozvojovej spolupráce. Súťažné návrhy je možné predkladať do 22. februára 2019. Všetky potrebné informácie, vrátane podmienok súťaže a príslušných formulárov sú dostupné na stránkach UNDP a UN.

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=52812

https://www.ungm.org/Public/Notice/82792