Supporting Local Civic Society in Ukraine - grantová výzva Ministerstva zahraničných vecí USA - SlovakAid

Supporting Local Civic Society in Ukraine – grantová výzva Ministerstva zahraničných vecí USA

Bureau of Democracy, Human Right and Labour (DRL) zverejnilo grantovú výzvu "Supporting Local Civic Society in Ukraine" na predkladanie projektov mimovládnych organizácií na podporu rozvoja občianskej spoločnosti a aktivizmu na lokálnej úrovni na Ukrajine. Do projektu sa môžu zapojiť MVO aj zo SR. Cieľom projektov má byť budovanie kapacít MVO a občianskej spoločnosti v oblasti dohľadu nad finančnou transparentnosťou miestnych vlád (watch dogs) a vytvorenie siete lokálnych občianskych aktivistov na UA. Projekt má zahŕňať udeľovanie mikrograntov pre jednotlivé ukrajinské MVO alebo aktivistom pre ich vlastné projekty. Uchádzať sa možno o grant v max. výške 800 000 USD. Začiatok realizácie aktivít sa predpokladá na marec až jún 2017. Projekt má trvať 18 – 36 mesiacov. Uzávierka na predkladanie projektov je 17.1.2017. Slovenské MVO môžu, vzhľadom na ich limitované kapacity a predpokladaný rozsah projektu, vytvoriť konzorcium a uchádzať sa o grant takýmto spôsobom. Detailný popis grantovej výzvy, požiadaviek a spôsobu predkladania projektov je uvedený na: http://www.state.gov/j/drl/p/264569.htm alebo tu v priloženej výzve Grantová výzva