Štátna tajomníčka Ingrid Brocková počas pracovnej návštevy v Keni: Keňa je naším partnerom pri riešení krízy na Ukrajine na pôde OSN, ako aj dlhodobou programovou krajinou SlovakAid - SlovakAid

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková počas pracovnej návštevy v Keni: Keňa je naším partnerom pri riešení krízy na Ukrajine na pôde OSN, ako aj dlhodobou programovou krajinou SlovakAid

„Keňa je tradičným rozvojovým partnerom Slovenska, SlovakAid v nej pôsobí už od roku 2003, od roku 2014 je Keňa programovou krajinou. V súčasnosti posúvame vzájomnú spoluprácu do strategického partnerstva v rôznych sektoroch ako je poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, vzdelávanie, environmentálna agenda a ochrana ľudských práv s akcentom na posilňovanie postavenia žien,” uviedla štátna tajomníčka.  

Počas prvých dvoch dní I. Brocková rokovala s predstaviteľmi Kene - s ministrom financií a strategického plánovania Ukurom Yatanim a ministerkou zahraničných vecí Kene Raychelle Omama. Na rokovaniach štátna tajomníčka ocenila postoj Kene, nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, k situácii na Ukrajine. I. Brocková tiež vyjadrila uznanie za príkladný prístup Kene k realizácii udržateľných rozvojových cieľov a ich prepojeniu na rozvojovú stratégiu Kene. „Slovensko má záujem pokračovať v angažovaní cez nástroje SlovakAid, ako aj prostredníctvom multilaterálnych nástrojov ako sú Team Europe a aktivity špecializovaných agentúr OSN prítomných v Keni,” potvrdila štátna tajomníčka. Oboch partnerov ubezpečila o záujme Slovenska na finalizácii právneho rámca obchodnej spolupráce a ustanovení zmiešanej hospodárskej komisie.   

O angažovanosti Slovenska v multilaterálnom formáte diskutovala I. Brocková s predstaviteľmi  Delegácie Európskej únie, ako aj na pôde OSN - s generálnou riaditeľkou Úradovne OSN v Nairobi Zainab Bangurou, s výkonnou riaditeľkou Programu OSN pre bývanie a ľudské sídla (UN Habitat) Maimunah Shartif, riaditeľom Úradu koordinátora OSN Stephenom Jacksonom a  zástupcami špecializovaných agentúr OSN, konkrétne Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), Rozvojového programu Spojených národov (UNDP)  a UN Women. Sídlo OSN, jediné na globálnom Juhu, je domovom Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) a Programu OSN pre bývanie a ľudské sídla (UN Habitat). „Slovensko je pripravené pracovať s agentúrami OSN primárne na lokálnej úrovni a stavať tak na skúsenosti, ktorú už v Keni máme,” zdôraznila na rokovaniach štátna tajomníčka. 

Štátna tajomníčka vystúpila sa na diskusii organizovanej Slovenskom k téme ochrany ľudských práv žien a dievčat v bezpečnostnom sektore. Navštívila rozvojové projekty realizované pod hlavičkou SlovakAid - organizáciu RefuSHE zacielenú na podporu a ochranu žien utečenkýň a nemocnicu Mater. Nemocnica Mater je prijímateľom slovenskej rozvojovej pomoci už od roku 2018 v oblasti detskej kardiochirurgie. „Ide o unikátny projekt, ktorý prepája medicínske prostredie s praxou reprezentovanou slovenskými a českými skúsenosťami v oblasti  detskej kardiológie. Som nesmierne hrdá, že práve Slovensko pomáha zvyšovať úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti tým najslabším – deťom. Je naším záujmom a zámerom vytvoriť centrum výnimočnosti,” potvrdila Ingrid Brocková.  

Zdroj: MZVEZ SR