Štátna tajomníčka Ingrid Brocková: Keňa je vhodnou krajinou na premostenie ekonomickej a rozvojovej spolupráce - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková: Keňa je vhodnou krajinou na premostenie ekonomickej a rozvojovej spolupráce

„Slovenská republika dlhodobo realizuje v Keni rozvojové projekty v oblastiach vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, posilňovania postavenia žien a životného prostredia, na ktoré má záujem nadviazať pri posilňovaní obchodnej spolupráce. Verím, že plánovaná obchodná misia, uskutočňujúca sa po dlhom čase, bude počiatkom intenzívnejšej sektorovej spolupráce.”

Pracovný program štátna tajomníčka  v Keni využila i na monitoring projektov rozvojovej spolupráce. Jedným z nich bola základná  škola St. Filipa Neri, neďaleko Nairobi, kde otvorila chemicko-biologické laboratórium vybudované z finančných prostriedkov SlovakAid. Skvalitní vzdelanie pre približne 600 detí pochádzajúcich z prevažne znevýhodneného prostredia. „Tento projekt môžeme považovať za príklad dobrej praxe a dlhodobej spolupráce v oblasti podpory poskytovania kvalitného vzdelávania, čo je jednou z hlavných sektorových priorít slovenskej rozvojovej spolupráce pre Keňu,” dodala štátna tajomníčka Brocková. O smerovaní slovenskej rozvojovej spolupráce diskutovala štátna tajomníčka Ingrid Brocková aj s predstaviteľmi neziskových organizácií a dobrovoľníkmi, ktorí dlhodobo pôsobia v regióne východnej Afriky.

Pracovná cesta pokračovala presunom do regiónu Malindi (východná Afrika), kde štátna tajomníčka navštívila spoločný projekt V4/EÚ zameraný na výsadbu, spracovanie a produkciu kešu orechov, s cieľom prispieť k návratu pôvodného biotopu. Projekt zároveň prispieva k zlepšeniu socioekonomickej situácie 15 000 malých farmárov v danom regióne. Oboznámila sa tiež s projektom zameraným na zavádzanie environmentálne prospešných postupov u drobných podnikateľov pri výrobe múky z manioku, ktorý takisto podporil SlovakAid.

V závere pracovnej cesty odovzdá štátna tajomníčka mikrogrant predstaviteľom organizácie A Rocha Kenya, ktorá realizuje projekt ochrany mangrovníkov, ohrozených biotopov svetového významu.

„Slovenská rozvojová spolupráca v Keni má aj vďaka zanieteným partnerským organizáciám presvedčivé výsledky, ktoré podporujú miestnu komunitu, zvyšujú jej socioekonomickú úroveň, zabezpečujú kvalitnejšie vzdelávanie, rovnosť príležitostí a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre ľudí zo znevýhodneného prostredia,” potvrdila Ingrid Brocková. 

Zdroj: MZVEZ SR