SPRÁVA O ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2023 - SlovakAid

SPRÁVA O ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2023

Vláda SR dnes vzala na vedomie Správu o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2023.

Materiál Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - koordinátora rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, poskytuje informácie o celkových výdavkoch na oficiálnu rozvojovú spoluprácu Slovenskej republiky (ďalej len „ODA SR“) v roku 2023, o jej bilaterálnej i multilaterálnej štruktúre, o smerovaní spolupráce z teritoriálneho a sektorového hľadiska, o jej objemoch a účele jej poskytnutia jednotlivými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, o štruktúre humanitárnej pomoci, informácie o podpore Ukrajiny v oblasti humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce, o aktivitách zameraných na riešenie otázok migrácie v mieste jej vzniku, o aktivitách zameraných na zmierňovanie a riešenie následkov zmeny klímy a ďalšie užitočné dáta.

ODA SR vykázaná MZVEZ SR a SAMRS dosiahla v roku 2023 sumu 16 653 264,01 eur, čo predstavuje približne 10% z celkového objemu ODA SR pričom ODA SR realizovaná prostredníctvom MZVEZ SR predstavovala sumu 7 274 867,27 eur. Objem ODA SR realizovaný v roku 2023 prostredníctvom SAMRS bol 9 378 396,74 eur.