Slovensko prispieva k rozvoju športových aktivít mládeže v Moldavsku - SlovakAid

Slovensko prispieva k rozvoju športových aktivít mládeže v Moldavsku

Slovensko prispieva k rozvoju športových aktivít mládeže v Moldavsku

Deti a mladí ľudia, ktorí sa chcú aktívne venovať športu predovšetkým na moldavskom vidieku, nemajú v súčasnosti dostatočne vyhovujúce podmienky. Tento problém je o to výraznejší, že v krajine vyrastá veľký počet detí bez dohľadu rodičov, ktorí pracujú v zahraničí, čo môže viesť k vzniku vážnych sociopatologických javov. Práve šport je dôležitou formou prevencie a možnosťou zmysluplného vyplnenia voľného času detí a mládeže.

Slovenské veľvyslanectvo v Kišiňove podporilo niekoľko mikrograntov na zlepšenie podmienok pre športové aktivity detí. Jedným z nich bol aj nákup vybavenia pre športový klub taekwondo pri škole v obci Saratenii Vechi. Tento klub má niekoľkoročnú tradíciu vo výučbe taekwonda, a  pod vedením skúsených trénerov deti už dosiahli vynikajúce úspechy na celoštátnej úrovni. Materiálne podmienky boli pritom veľmi skromné a športový klub si musel väčšinu vybavenia pred každým tréningom požičiavať zo susedného mesta.

Z príspevku SlovakAid zakúpili športové vybavenie (chrániče, helmy, žinenky) na taekwondo v celkovej hodnote 4 452,52 eur. Takmer 50 mladých športovcov vo veku od 8 do 18 rokov zo Saratenii Vechi a priľahlých obcí sa tak môže tešiť z kvalitných tréningových podmienok pre svoj obľúbený šport.

S obcou Saratenii Vechi existuje už niekoľkoročná úspešná rozvojová spolupráca. Prostredníctvom mikrograntov sa tu realizovalo viacero projektov, na ktorých sa aktívne podieľali aj obyvatelia obce (rekonštrukcia školy, miestneho zdravotného strediska a vybudovanie obecného vodovodu).

V októbri 2014 usporiadala škola v Saratenii Vechi Turnaj o pohár slovenského veľvyslanca v taekwondo pre deti a mládež z okresu Telenesti. Sprievodným podujatím bola aj menšia výstava výsledkov doterajších projektov, a na počesť podpory rozvoja obce celý mesiac viala slovenská vlajka  na miestnom námestí.

V tomto roku Slovensko podporilo projekty z oblasti vzdelávania, sociálnej infraštruktúry a zdravotníctva v Moldavsku prostredníctvom 20 mikrograntov za takmer 96-tisíc eur.

 

Foto: archív Veľvyslanectva SR v Kišiňove